Object

Title: Znaczenie dialogu obywatelskiego dla kształtowania polityki regionalnej województwa śląskiego na tle polityki spójności Unii Europejskiej

Creator:

Mandrysz, Witold

Subject and Keywords:

rozwój regionalny ; polityka regionalna ; demokracja ; partycypacja pracownicza ; społeczeństwo obywatelskie ; dialog społeczny ; partnerstwo

Subject:

Społeczeństwo obywatelskie - Polska - od 1989 r. ; Społeczności lokalne - socjologia - Polska - od 1989 r. ; Śląskie, województwo (od 1999) - polityka regionalna ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska ; Polityka regionalna UE

Date:

2007

Contributor:

Wódz, Kazimiera. Promotor

Publisher:

Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych

Place of publishing:

Katowice

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:[http:7011

Source:

Dr BG 2731

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Rights:

Praca opublikowana na podstawie licencji udzielonej przez Autora

Similar

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information